Tanken är att du ska spara långsiktigt för bäst avkastning och till din pension då vi tror att det är då sparpengarna behövs som mest. Läs mer om varför du inte ska ta ut dina pengar här.
Om du trots allt känner att det är nödvändigt så kan du alltid ta ut dina pengar när du vill.

Dina andelar i fonden säljs till den NAV-kurs dvs det värdet som fastställs under den dagen QQM Fund Management AB löser in dina andelar – för mer information om hur teckning och inlösen av andelar sker hittar du i fondbestämmelserna. Länken för inlösen av fondandelar hittar du under Villkor.

Så här går du tillväga när du vill sälja dina fondandelar om du har ett Fondkonto (FK):

Logga in på kundportal.nowo.se
1. Legitimera dig med Mobilt BankID på fondbolagets kundportal.
2. När du ska logga in, väljer du Mobilt BankID i rullgardinsmenyn och sedan anger du ditt personnummer och trycker på knappen “Logga in”.
3. Nu kommer det att synas två pilar i bild som cirkulerar, då ska du öppna upp din BankID-app och signera.

Video gällande hur du loggar in och registrerar ett utbetalningskonto (samma process för FK & ISK).

Väl inne i portalen ska du till att börja med att registrera ditt utbetalningskonto om du inte har tagit ut pengar från den nya kundportalen innan.
4. Välj “Konton” i menyn högst upp på hemsidan, sedan “Skapa externt konto”. Under typ väljer du autogiro och då får du upp en ny ruta: Lägg till externt konto, här fyller du i: Namn (ditt för- & efternamn), clearingnr och bankkonto och sedan trycker du: genomför.

Av säkerhetsskäl måste vi få verifierat att du är ägare till kontot. Det kan ta upp till 48 timmar innan ditt konto blir verifierat av bankgirocentralen.
5. Ditt bankkonto måste få status ”aktivt” innan du kan lägga en säljorder. När ditt bankkonto fått ändrat status, kan du hitta det under Konton och Externa konton.

Video gällande hur du gör för att sälja dina andelar (samma process för FK & ISK).

Nu kan du sälja dina fondandelar.
6. För att sälja dina fondandelar, gå till “Handla” och under rubriken “Instrument”, välj fonder och klicka sedan på den röda knappen “Sälj”.
7. I den nya pop-upen finns en orange knapp där det står Välj, klicka där och välj ditt Nowo-konto (FK). När du har gjort detta så kommer det finnas en rullgardinsmeny vid “Likvidkonto” där du ska välja Autogiro och ditt godkända bankkonto.
8. Under “Order” kan du välja Ordertyp och sälja antingen genom andelar eller % av innehavet. Ange hur mycket du vill sälja och tryck sedan på Sälj.

Fondbolaget QQM Fund Management AB hanterar nu din säljorder i 2-3 bankdagar och efter att säljordern är klar kommer du att ha dina pengar på ditt bankkonto om 1-2 bankdagar. Totalt kan det alltså ta upp till 5 bankdagar innan du ser pengarna på ditt konto.

Så här går du tillväga när du vill sälja dina fondandelar om du har Investeringssparkonto (ISK):

Logga in på kundportal.nowo.se
1. Legitimera dig med Mobilt BankID på fondbolagets kundportal.
2. När du ska logga in, väljer du Mobilt BankID i rullgardinsmenyn och sedan anger du ditt personnummer och trycker på knappen “Logga in”.
3. Nu kommer det att synas två pilar i bild som cirkulerar, då ska du öppna upp din BankID-app och signera.

Väl inne i portalen ska du till att börja med att registrera ditt utbetalningskonto om du inte har tagit ut pengar från den nya kundportalen innan.
4. Välj “Konton” i menyn högst upp på hemsidan, sedan “Skapa externt konto”. Under typ väljer du autogiro och då får du upp en ny ruta: Lägg till externt konto, här fyller du i: Namn (ditt för- & efternamn), clearingnr och bankkonto och sedan trycker du: genomför.

Av säkerhetsskäl måste vi få verifierat att du är ägare till kontot. Det kan ta upp till 48 timmar innan ditt konto blir verifierat av bankgirocentralen.
5. Ditt bankkonto måste få status ”aktivt” innan du kan lägga en säljorder. När ditt bankkonto fått ändrat status, kan du hitta det under Konton och Externa konton.

Nu kan du sälja dina fondandelar.
6. För att sälja dina fondandelar, gå till “Handla” och under rubriken “Instrument”, välj fonder och klicka sedan på den röda knappen “Sälj”.
7. Nu visas ditt ISK konto och det väljer du genom att bocka i den orangea rutan före kontonumret. Nu ska du välja hur mycket du vill sälja, du kan antingen välja antalet andelar eller sälja i procent och detta valet gör du i ordertyp.
8. När du har valt din ordertyp trycker du genomför och du har nu lagt din säljorder.

Fondbolaget QQM Fund Management AB hanterar din säljorder i 2-3 bankdagar.

Video gällande hur du går tillväga för att göra ett uttag (gäller endast ISK).

När Fondbolaget är klar med din säljorder, ska du gå in och göra ett uttag.
9. Gå till menyn och välj Överföringar, åtgärder och uttag. Nu ska du klicka på “välj konto” och ditt ISK visas och du väljer det genom att bocka i den orangea rutan.
10. I nästa ruta som visas: “Ta ut pengar”, ska du välja ditt externa konto och sedan hur mycket du vill ta ut och detta gör du genom att klicka i fältet valuta och välja SEK (00,00). (Om du inte ser SEK + (belopp), är inte din säljordern klar).
11. Beloppet som visas, är det belopp som du har fått ut i och med din försäljning och det anger du också i fältet belopp, därefter klickar du genomför.

Nu kommer dina pengar att överföras till ditt bankkonto inom 1-2 bankdagar.