Försäkringen tecknar du via Nowos hemsida här.

  • Du måste vara medlem i Nowo
  • Du måste ha fyllt 18 år och får vara högst 60 år
  • Du ska vara svensk medborgare
  • Du ska ha en fast anställning
  • Du ska vara inskriven i Försäkringskassan

Om du behöver hjälp kontakta vår medlemssupport