För att teckna försäkringen måste du uppfylla följande krav för att försäkringen ska gälla: 

 • du är medlem i Nowo
 • du måste ha fyllt 18 år men inte 60 år
 • du är vid tiden för ansökan antingen 
  • tillsvidareanställd,
  • tidsbegränsat anställd med en avtalstid av minst 12 månader, eller
  • egenföretagare med en arbetstid om minst 16 timmar / vecka
  • du är Fullt arbetsför, samt
  • du är bosatt och folkbokförd i Sverige

Se fullständiga villkor och teckna försäkringen här.

Om du behöver hjälp kontakta vår medlemssupport.