I Nowoappen: Profil → Pennan uppe i vänstra hörnet → Ändra och bekräfta mejl/telefonnummer.