Nowo är anknuten sidoverksam försäkringsförmedlare till Maiden General Försäkrings AB.
Nedan ser du beviset från Bolagsverket.