FLYTTA DINA FRIBREV TILL NOWO GLOBAL FUND

Samla dina fribrev i Nowo Global Fund där du redan sparar långsiktigt till pensionen.
I samarbete med Svenska Fribrevsbolaget kan vi äntligen erbjuda dig att flytta dina fribrev/pensionsförsäkringar och placera dem i Nowo Global Fund.

VAD ÄR ETT FRIBREV?

Ett fribrev är en avslutad pensionsförsäkring som uppstår t.ex. när du byter jobb. En tjänsteman har i snitt 8 stycken fribrev, flytta du också och spara tusenlappar. I och med lagändringen den 1 april 2021 är det nu enklare, och billigare att flytta dina fribrev och placera dem i en fond som du gillar.

FLYTTA DINA FRIBREV


 

FLYTTA DINA FRIBREV TILL NOWO GLOBAL FUND

Med Nowo Global Fund får du en aktiv förvaltning med 0,9 % i fast avgift samt en prestationsbaserad avgift på 10 % av överavkastningen om fonden presterar bättre än sitt jämförelseindex. Att fonden är aktivt förvaltad innebär att våra förvaltare kontinuerligt analyserar den finansiella marknaden och fattar strategiska beslut om hur pengarna på bästa sätt ska investeras och när.

– Årlig snittavkastning om 12 %.
– Aktiv förvaltning för god, långsiktig avkastning.
– Etiska och ansvarsfulla placeringar.
– Högsta betyg i avkastning hos Morningstar

LÄS MER OM NOWO FUND


 

SÅ GÅR FLYTTEN TILL

1. Anmäl dig kostnadsfritt hos svenskafribrevsbolaget.se.
2. Svenska Fribrevsbolaget sammanställer dina fribrev och informerar dig om vilka fribrev du kan flytta.
3. Efter ditt godkännande flyttar de fribreven åt dig.
4. Välj vilken fond du vill placera dina fribrev i. Varför inte Nowo Global Fund där du redan sparar privat till pensionen?
5. Klart!

FLYTTA DINA FRIBREV vector arrows

*Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i NOWO Fund kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

illustration
icon I samarbete med Svenska Fribrevsbolaget AB