Ränta på ränta effekten

Ränta på ränta är något riktigt spännande. När du sparar hos Nowo så investeras dina pengar i Nowo Global Fund som har ett genomsnittligt avkastningsmål om 8 % per år under en längre tidshorisont (snittavkastning sedan Nowo Global Fund startade är desto bättre, hela 12%. Se Nowo Global Fund hos Morningstar). Genom att spara lite, ofta och regelbundet så ger du dina pengarna en chans att växa över tid och med en ränta på ränta effekt.

I kort kan man förklarar ränta på ränta så här:

1. År 1 sparar du 1 000 kronor och får 8 % avkastning. Ditt marknadsvärde är då 1 080 kronor.

2. År 2 sparar du ytterligare 1 000 kronor. Du har då totalt 1 080 kronor från år 1 och 1 000 kronor från år två att få avkastning på. Ditt marknadsvärde i slutet på år två blir då: 2 246 kr (1 080 + 1 000 = 2 080 x 8 %).

Och så fortsätter det tills du väljer att gå i pension om säg 30 år. Dina 1 000 kronor om året som utan avkastning skulle bli 30 000 kronor har istället blivit cirka 83 000 kr! Det finns en anledning till att Einstein påstås ha kallat ränta-på-ränta-effekten för världens åttonde underverk.

LADDA NER APPEN


Så här gjorde vi uträkningen för kalkylatorn

Beräkningen är framtagen för att ge exempel på hur ett sparande med Nowos sparsätt Autospar kan få dina pengar att växa över tid. Beräkningens resultat utgör inte en garanti, ett råd eller en rekommendation. Beräkningen är en förenkling av verkligheten. I beräkningen har vi endast tagit hänsyn till spartid i år, förväntad avkastning per år vilken är 8 % samt dina svar om dina konsumtionsvanor. Uträkningen ovan är en uppskattning baserad hur fonden presterat historiskt och ska inte ses som en garanti för framtiden. Vi reserverar oss för eventuella felskrivningar eller felaktiga beräkningar som kan uppkomma. Notera att pengar som du sätter in i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar som du har satt in.